• Konur 2 Sk. 67/4 Kızılay/Ankara,
  • +90 (532) 445 62 42, +90 (312) 418 08 11
  • bilgi@mumtazyuce.com
  • H. içi 08:00 - 20:00
    H. sonu: 08:00 - 18:00
Konur 2 Sk. 67/4 Kızılay/Ankara

Makaleler

Sancılı adet görme primer ve seconder olarak karşımıza çıkar.Primer dismenorede klinik olarak sebep gösterilemez.Seconder dismenorede klinik olarak tespit edilen bir neden veya anomaliliğe bağlı ağrılı adet görme vardır.Primer dismenore en çok geç adelösandan erken 30 lu yaşlara kadar görülür.Seconder dismenore ise altta yatan sebebe bağlı olup 25 yaştan sonra başlayan ağrılı adetlerdir.Nedenler olarak primer dismenorede artan prostoglandin F2 Alfaya bağlı uterin kasılmalar ve basınca bağlıdır.Özelliği menstrüasyondan hemen önce veya menstrüasyonla birlikte şiddetli ağrılar görülür.Sıklıkla bu ağrılar sonraki günlerde pek devam etmez.Seconder dismenore daha çok altta yatan nedenlere bağlı olup o nedenler

  1. Uterin sebepler: Adenomiyozis,servikal darlık ve skarlar,servikal lezyonlar,konjenital anomaliler,enfeksiyon(kronik pelvik enfeksiyon,)endometrit,rahim içi araçlar,myom ve poliplerdir.
  2. Uterus dışı sebepler: endometriyozis,inflamasyon,adezyonlar,kas-,iskelet,gastrointestinal hastalıklar,üriner hastalıklar,psikojenetik sebepler,tümörler(myom,over,mesane)iyi ve kötü huylu tümörler.Bulgularda ise primer dismenorede kramp tarzında orta hatta alt karın bölgesinde ağrı,bulantı,kusma,ishal,başağrısı,senkop görülebilir. Seconder dismenorede ise alt karın bölgesinde ve sırtta lokalize adetlerle beraber olan ağrı,pelvik ağırlık,basınç hissi olup altta yatan sebebe göre değişir. Tanıda endometriozis,IBS(İrritabl Bağırsak Sendromu),inflamatuvar hastalıklar,düşükler,dış gebelik ekarte edilmelidir.Sıklıkla dismenoreye menoraji eşlik eder.Ayrıca tanıda laboratuvar tetkikleri,anamnez,USG incelemesi,seconder dismenorede sebep araştırmasına yönelik sigmoidoskopi,laparaskopik inceleme yapılmalıdır.Tedavide primer dismenorede analjezikler(antienflamatuarlar),istirahat,sıcak tatbiki,oral kontraseptifler verilebilir.Seconder dismenorede direkt altta yatan sebebe göre tedavi edilmelidir.Sancılı adet gören hastalarda aktivite kısıtlanmamalıdır.Aspirin allerjisi olanlarda aspirin kullanılmamalıdır.Primer dismenore gebeliğe engel değildir.

Kategoriler